Rychlost realizace je značná část naše dobrého jména

09.12.2020

Denně se setkáváme s majiteli rodinných domů, kteří se rozhodli pro výměnu topné soustavy. Rozhodnutí padlo na tepelné čerpadlo. Tím to však nekončí.

"Nejdříve, slýcháváme, řešíme co s porouchaným kotlem. Vždyť nám sloužil dvacet let a jsme na něj zvyklí. Chvilku se rozhlížíme a zvažujeme výhodnost variant. Když už se přesvědčíme, že je tepelné čerpadlo pro nás  vhodnou variantou, hledáme technologii, výrobce, dodavatele, cenu, termín protože spěcháme a tak je nasnadě, že jsme zapomněli na podstatné. Ověřit si u dodavatele elektrické energie, zda vůbec lze v našem domě tepelko instalovat, zajistit sazbu, zkontrolovat přípojku, jistič, zajistit revizi, namontovat HDO..."