Udržitelnost bezpečného provozu vašich elektrických vyhrazených zařízení je nejen otázkou výběru dodavatele, ale rovněž vaší osobní bezpečnosti a ochrany majetku a ekonomiky provozu zařízení. Pravidelná kontrola a revize je důležitá také pro ochranu hodnoty při výplaěu pojistného plnění. 

PROGRAM UDRŽITELNOST A BEZPEČÍ