Pokud přemýšlíte nad způsobem nabíjení vašeho elektromobilu. Rozhodně myslete na bezpečnost.

NABÍJEJTE S JISTOTOU!

  • Projednáme s vámi potřeby nabíjení. ZDARMA!
  • Ověříme kapacity připojitelnosti a podmínek v dané lokalitě, včetně ocenění stavebně technických možností instalace.
  • Navrhneme technického provedení na míru  s ohledem na nejlepší dosažitelné výkony dobíjení.
  • Dodáme technické úpravy na rozvodné soustavě pro bezpečné optimální nabíjení.
  • Zkoordinujeme provedení instalace vybraného wallboxu včetně provedení revize.
  • Zajistíme poinstalační servis na elektroinstalacích včetně pravidelných revizí.