OUTSOURCING

Soustřeďte se na činnosti s vysokou přidanou hodnotou

  • Zvýšíte vlastní kapacity montáží FVE
  • Urychlete dokončení a předání zakázky
  • Zlepšíte cash flow
  • Zefektivníte back office

Úpravy odběrných míst pro FVE

Víme, že se každý den potýkáte se stavební připraveností u klientů, kteří nemají v pořádku elektroinstalaci, domovní rozvaděče, a jejichž elektroměrové rozvaděče neodpovídají připojovacím podmínkám distributorů v ČR. Tyto služby poskytujeme na základě rámcových smluv bez zvýšení administrativy na vaší straně. 

U vašeho zákazníka na základě SOP nahlásíme rozplombování ER provedeme kontrolu zapojení, upravíme rozvaděč dle připojovacích podmínek, připravíme HDO pro případ, že není instalován vodič mezi ER a HDR, vystavíme pro vás a vašeho zákazníka revizní zprávu.