Jak zřídit přípojku elektřiny

14.02.2023

Jestli se plánujete vrhnout do stavby rodinného domu nebo chaty, čeká na vás mezi řadou jiných nezbytných "kratochvílí" i vyřizování zavedení elektřiny k pozemku. Zjistěte, jak postupovat při zřizování elektrické přípojky i jakým poplatkům se nevyhnete, přestože náklady na samotnou přípojku hradí ve většině případů distributor elektřiny.

Elektrická přípojka představuje zařízení pro napojení domácnosti k elektrické síti nízkého napětí. Přípojka začíná odbočením z distribuční soustavy a končí v domovní pojistkové nebo kabelové skříni, které se lidově říká kaplička nebo antoníček. 

Prvním krokem pro zavedení elektřiny pro nové odběrné místo je podání žádosti o připojení k distribuční soustavě příslušnému distributorovi. U nás fungují tři. Na většině území se o elektrickou "dálnici" stará energetický gigant ČEZ, v jižních Čechách a na jižní Moravě tato povinnost patří společnosti EG.D(dříve E.ON Distribuce) a Prahu má pod palcem PRE.

Ve formuláři kromě kontaktních informací vyplníte i technické parametry odběrného místa (např. fáze jističe, plánované elektrospotřebiče a jejich příkon). Jako příloha se k žádosti obvykle přikládá také přehledný situační plán s polohou objektu.

Do 30 pracovních dní zákazníkovi od distributora dorazí návrh Smlouvy o připojení, kde najde požadavky na technické řešení, termín připojení i vyčíslení nákladů, které se odvíjejí od hodnoty jističe. Po podepsání dokumentu a uhrazení zálohy ve výši 50 % nákladů bude nejspíš následovat delší fáze čekání. Protáhne se klidně na několik měsíců, kdy bude distributor řešit projektovou dokumentaci, věcná břemena a nakonec výběr realizační firmy, která přípojku zhotoví. Budoucí odběratel tedy udělá nejlépe, když se obrní pořádnou dávkou trpělivosti.

Nevíte si, s něčím při žádosti o zřizování elektrické přípojky rady? Zkuste se nejdříve poradit s distributorem.

Podle energetického zákona elektrickou přípojku v zastavěném území zřizuje na své náklady distributor. Mimo zastavěnou plochu záleží na délce přípojky. Pokud nepřesáhne 50 metrů, opět všechny platby za její zhotovení padají na bedra distributora. U delší přípojky ji už platí žadatel o připojení. Ten, kdo přípojku platí, se stává zároveň jejím vlastníkem a musí zajistit její provoz, údržbu a opravy.
Za přípojku a potřebné výkopové práce tedy většinou neutratíte ani korunu. Nicméně při zavádění elektřiny se žádný odběratel nevyhne připojovacímu poplatku za jistič. Jeho výše se odvíjí od rezervovaného příkonu jističe. Jeden ampér (A) na jednofázovém jističi stojí 250 Kč, u třífázového jističe 630 Kč.