Kdy je třeba vyměnit elektroměrový rozvaděč kvůli připojení fotovoltaické elektrárny?

19.04.2024

Informace o tom, zda a jak upravit odběrné místo by Vám měl podat každý šikovný obchodník. Sami se však můžete připravit na jeho návštěvu a zeptat se, zda jsou takové úpravy součástí dodávky FVE. Abyste věděli co Vás čeká, připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, který naleznete dále v tomto článku, případně si spusťte průvodce zde a sami ihned zjistěte co bude potřeba a kolik to bude stát.

"Obchodníky našich partnerů pravidelně školíme na změny v připojovacích podmínkách" říká Ing, Jan Linhart, jednatel společnosti Přípojky elektřiny s.r.o., která se úpravami odběrných míst po celé ČR zabývá. 

Přípravou na návštěvu obchodníka však dosáhnete lepšího výsledku a můžete požadovat úpravu v ceně realizace. Přečtete si SOP a hledejte informaci o umístění odběrného místa. Pokud distribuce volí přemístění, je nutné, aby byl rozvaděč přemístěn.
Všímejte si materiálu, ze kterého je rozvaděč vyroben. Je-li rám dřevěný, je třeba rozvaděč vyměnit.
Je-li rozvaděč se štítkem, tj. má typovou zkoušku, může být vyjma území PRE znovu osazen premix deskou.
Určete, zda odpovídá rozvaděč požadavku na odolnost vůči stříkající vodě. Například jedná-li se o svařené profily, je třeba rozvaděč vyměnit.
Soustřeďte se na dostatek prostoru pro umístění HDO. Je-li v rozvaděči místo dle požadavků distribucí, a současně je splněna podmínka umístění, krytí, typové zkoušky, půjde rozvaděč vybavit prvky pro FVE tzv. předrátováním.
Uvidíte-li černé jističe kombinované v dřevěném rozvaděči s premix deskou, musí se rozvaděč vyměnit.
Ujistěte se, že je v rozvaděči připraven kabel HDO a že vede do domácího rozvaděče. Platí, že pokud již je HDO v rozvaděči, bude tam velmi pravděpodobně i další disponibilní vodič pro zapojení FVE HDO (NO%).
Není-li vodič HDO k dispozici, potom určete způsob řešení, například přenos kabelem nebo bezdrátově.

"Teď znáte základ a obchodník vám dopoví zbytek při návštěvě. Společně rozumně posoudíte jakou úpravu potřebujete. Pokud ne, obraťte se na odborníka, Přípojky elektřiny, a zadejte zdarma posouzení úpravy" uvádí Linhart.