Nepřímé měření pro hodnoty nad 80A resp. 100A lze pro FVE často upravit rychle

19.02.2024

Nepřímé měření se používá při měření vysokých příkonů 150A, 400A atp.. Pokud je proud, v některých případech i napětí, příliš vysoký, není možné je měřit standardním elektroměrem a měřený proud je žádoucí snížit. K tomu se používají měřicí transformátory proudu, na kterých dochází k převodu proudu, například ze 150 A na 5 A. Přes rozváděč tak prochází 150 A, které se v určitém poměru převedou na 5 A. Teprve ty pak měří elektroměr. Elektroměr pak zaznamenává zpět vynásobenou spotřebu v daném poměru.

Typickým příkladem nepřímého měření je i měření spotřeby u vedení vysokého napětí. Zde je potřeba použít pro měření elektroměrový rozváděč v zapojení s měřicími transformátory napětí, které sníží hodnotu měřeného napětí.

Prp přechod z přímého na nepřímé a naopak existují u všech distribucí postupy. V případě, kdy upravujeme nepřímé měření typicky pro FVE, je potřeba zajistit rozplombování, fyzické zaměření na místě a projekt pro výrobu rozvaděče.