Připravujeme dům na instalaci FVE krok za krokem

04.10.2022

Klíčem k úspěchu je místo na střeše domu nebo jiné budovy (stodoly, dílny, garáže, různých přístřešků). Pokud můžete ovlivnit orientaci a sklon střechy, máte vyhráno. Fotovoltaickou elektrárnu je nutné umístit co nejvíce k jihu (100 % výroby elektřiny). Velmi dobré jsou i jihovýchodní a jihozápadní orientace. V krajním případě využijte západní nebo východní část střechy, potom počítejte s 80 % výroby elektřiny.

Na střeše musí být dostatek místa pro novou fotovoltaickou elektrárnu. Problémem bývají komíny a vikýře. Vysoké komíny vrhají stín a vikýře zase zabírají moc místa. Nezapomeňte instalovat solární elektrárny jen na budovy zakreslené v katastru nemovitostí, protože potom můžete získat potřebné dotace.

Do hlavního domovního rozvaděče (skříně s jističi) se může v rámci fotovoltaiky nainstalovat několik technologií. Například moduly regulátoru vlastní spotřeby, různá měřicí čidla, anebo spínací relé pro optimalizaci spotřeby. Proto nechejte v rozvaděči co nejvíc volných pozic na DIN liště (alespoň 25). Pokud máte možnost umístit hlavní domovní rozvaděč do technické místnosti společně se střídačem a bojlerem, máte technicky vyhráno.

Protože není předem jasné, jaký typ a velikost instalace budete realizovat, nezaměřujte se na přípravu kabelů v domě. Radši předběžně natáhněte na potřebná místa husí krky - chráničky. Čím víc, tím líp. Technologie jdou dopředu a než se k instalaci fotovoltaiky dostanete, může být potřeba úplně jiná kabeláž.

Husími krky (chráničkami) alespoň o průměru 50 mm propojte technickou místnost s prostorem pod střechou, nejčastěji půdou. Těmito místy povedou kabely ke střídači, který je obvykle umístěn v technické místnosti, kotelně nebo garáži. Střídač potom propojte dalším husím krkem s hlavním domovním rozvaděčem. Příprava na instalaci fotovoltaické elektrárny se odehrává výhradně uvnitř domu.

Střídač považujte za samotné srdce fotovoltaiky ve vašem domě. Nechte si pro přístroj prostor na zdi alespoň 1,5 na 1,5 m. Pokud zvažujete hybridní systém s bateriemi, nechte si pod střídačem ještě 1 až 2 m2 na akumulátor.