Spokojený klient už před podpisem smlouvy o instalaci

22.04.2021

Jistota přidělení sazby a změny charakteru odběru spolu s potvrzením přidelení kapacity distribuční sítě zajištěná před podpisem kupní smluvy tepelného čerpadla nebo domácí nabíjecí stanice je základem spokojenosti klienta.

Nejsložitější situace vznikne, pokud klient pořídí spotřebič a po úhradě kupní ceny zjistí, že distribuce povolí připojení za deset měsíců či později.
Váš obchodník či technik nám zavolá v průběhu zaměření instalačního prostoru a sdělí nám základní indformace o přípojném místě, včetně plné moci udělené klientem pro zjištění kapacity distribuční sítě. Dříve než odjedete od zaměření zajistíme
u distribuční společnosti ověření kapacity v místě, nejpozději
do dvou dnů od nás dostane klient písemné potvrzení.
Službu hradí klient na základě udělení plné moci. Pakliže klient akceptuje nabídku na úpravu přípojného místa, je zjištění připojitelnosti provedeno zdarma.